Skip to content

Chwilówki – odsetki a pozaodsetkowe koszty pożyczki

Wraz z wejściem w życie zapisów ustawy antylichwiarskiej dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem szybkiej pożyczki zostały odgórnie ujednolicone. Obecnie dla wszystkich pożyczkobiorców obowiązuje taki sam limit, określający maksymalną wysokość odsetek i pozaodsetkowych kosztów dodatkowych.

Nie wszyscy wiedzą, że to nie odsetki, a dodatkowe koszty okołopożyczkowe stanowią główne źródło zarobku firm pożyczkowych.

Zarówno przed wejściem w życie zapisów ustawy antylichwiraskiej, jak również po jej wprowadzeniu maksymalna kwota odsetek wynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP. Obecnie  ustawowe oprocentowanie chwilówek wynosi więc około 10% w skali roku.

Biorąc pod uwagę powszechne opinie na temat wysokich kosztów oferowanych przez parabanki pożyczek, taka kwota jest jakże optymistycznym akcentem pośród innych, znacznie wyższych już kosztów pozaodsetkowych.

Koszty pozaodsetkowe pożyczki

Wśród pozaodsetkowych kosztów pożyczki znajdują się wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe takie jak prowizje, opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki czy koszty ubezpieczenia.

Przed wejściem w życie ustawy antylichwiarskiej dodatkowe, pozaodsetkowe koszty pożyczki mogły być wyższe niż kwota pożyczonego kapitału! Nie były one bowiem objęte żadnymi regulacjami i obostrzeniami. Taka sytuacja była prawdziwym rajem dla firm pożyczkowych, które kosztem swoich klientów budowały wokół siebie prawdziwe fortuny.

Obecnie wysokość kosztów pozaodsetkowych może wynosić maksymalnie 25% kwoty pożyczki oraz dodatkowe 30% w skali roku.

Wśród opłat pozaodsetkowych, które uwzględnia nowy limit ustawowych kosztów znajdują się również opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki. Jeszcze kilka miesięcy temu koszty przedłużenia terminu spłaty chwilówki o 30 dni mogły wynosić nawet 40% pożyczonej kwoty!

Obecnie, z powodu prawnych ograniczeń przedłużenie terminu spłaty stało się dla firm pożyczkowych kompletnie nieopłacalne. Pożyczkodawcy musieliby pobierać za nie bardzo niskie opłaty. Jak nietrudno zgadnąć, takie działanie mogłoby nie tylko nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ale również znacznie pogorszyć sytuację ekonomiczną parabanków.

Co z monitami?

Choć opłaty za monity nie wpisują się w pozaodsetkowe koszty zaciągnięcia pożyczki (są bowiem częścią procedury windykacyjnej, stosowanej w przypadku braku terminowej spłaty chwilówki), warto wspomnieć, że również ich maksymalna wysokość uległa zmianie.

Jeszcze kilka miesięcy temu opłaty związane z monitami mogły wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Obecnie maksymalne koszty związane z nieterminową spłatą pożyczki mogą wynosić 6-krotność stopy lombardowej NBP. Jest to około 15% w skali roku.

Zanim podpiszesz umowę z pożyczkodawcą

Decydując się na podpisanie umowy z firmą pożyczkową w pierwszej kolejności przeanalizuj wysokość dodatkowych, pozaodsetkowcyh opłat.

Mając świadomość nowych regulacji prawnych możesz sprawdzić, czy konkretny pożyczkobiorca dostosował koszty pożyczki do zmian, które pociągnęło za sobą wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej.

Nie wszyscy klienci wiedzą, że jeśli firma pożyczkowa przekroczy ustanowiony przez ustawę limit opłat, będą mieli prawo do zwrotu długu bez odsetek. Niedostosowanie się do z góry przyjętych pułapów może więc skutkować dotkliwymi dla pożyczkodawcy konsekwencjami.